Home / fully indian dating sites / Dating aluminia faience

Dating aluminia faience dating when should you sleep with him

Hans motivverden var stor og spændte fra ren naturalisme til abstrakte, geometriske mønstre, udført enten malet eller i relief.

I hans sikre, lette penselteknik spores ældgammel keramisk tradition og kultur.

Foruden disse to har billedhuggerne Rasmus Harboe og Kai Nielsen støttet fabrikken med nogle ypperlige småfigurer i god fajancestil. Det udgår dog igen i 1930'erne, hvor man vender tilbage til Aluminia-navnet. Christensen direktør for de to fabrikker og var leder de næste omtrent 30 år.

Harboe skabte også de velkendte store julerelieffer (1907-1927) samt mange af de små børnehjælpsplatter. 1933 overtog Nils Thorsson ansvaret som kunstnerisk leder for Aluminia, der gik ind i sin anden guldalder.

Hov­edmotivet er en tulipan indram­met af borter med et fletmønster, og har samme blågrønlige tone og karakteriserede de gamle ostindiske varer. Aluminia fik i 1913 tilnavnet »Københavns Fajancefabrik«, men dette navn brugtes først i genstandenes mærkning fra 1922.Hovedproduktionen var billige nyttegenstande, men man forsøgte sig også i kunstnerisk retning, dog uden nævneværdigt resultat.1901 trådte Philip Schou tilbage og overdrog ledelsen til sin svigersøn Frederik Dalgas, der i nogle år havde været hans sekretær.I de følgende år stod Thorsson og medarbejderen Thorkild Olsen bag en imponerende række af nye stel, da især brugskeramikken havde hans store interesse.Nils Thorssons navn kom frem, da han i 1925 udstillede en serie brogede fajancer (efterårs­serie) belønnet med guldmedalje på verdensudstillingen i Paris.I denne anledning blev aktiekapitalen udvidet til 1,2 mio. For porcelænsfabrikken blev der samme år opført nye bygninger og ovne ved siden af fajancefabrikkens og et udsalgslokale indrettedes på Amagertorv.Overtagelsen hæmmede dog fajancefabrikken til fordel for Den Kongelige Porcelænsfabrik, selvom der blev arbejdet meget energisk.Schiøtt døde allerede december 1867, og ritmester Carl Eduard von Beck, der blev ejer, drev den nu uden nogen fremgang til 1868, da ingeniør og købmand Philip Schou overtog ledelsen og flyttede fabrikken til Smallegade i et mageskifte med fabrikant Emilius Ferdinand Nobel. april 1872 med Philip Schou som direktør, kommandør V. Koefoed som parthaver og en aktiekapital af 400.000 Rdl.(800.000 kr.), og det gik så godt for Aluminia, at Schou ti år senere, i 1882, fra G. Falck kunne overtage Den kongelige Porcelænsfabrik, der var havnet i en økonomisk og kunstnerisk krise.Samme år, med ansættelsen af Joachim Petersen (der i 1911 tog navneforandring til Christian Joachim) som kunstnerisk leder, fik Aluminia atter vind i sejlene.Samme år havde fabrikken fået ny direktør, nemlig Frederik Dalgas.

40 comments

  1. Royal Copenhagen Aluminia - For Sale Classifieds aluminia royal copenhagen

  2. BØRNEHJÆLPSDAGSFIGURER BØRNEHJÆLPSFIGURER Aluminia fajance, København, Royal Copenhagen Fayance Denmark, Silkeborg Antiklager.

  3. Royal Copenhagen Aluminia Faience Marks and Dating codes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*